Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes ("Cookies"). Lietojot mājas lapu, Jūs piekrītat  Konfidencialitātes politikai.

Mājas lapas īpašnieks SIA “Pilsētas Torņi” un mājas lapas izstrādātājs SIA “Chilli Designer” rūpējas par mājas lapas apmeklētāju personīgo datu drošību atbilstoši ES VISPĀRĒJĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (GDPR) un Konfidencialitātes politikas noteikumiem. Lietojot šo mājaslapu, apmeklētājs automātiski piekrīt visiem Konfidencialitātes politikas noteikumiem un viņa personīgo datu apstrādei.

1. Sīkdatņu (“Cookies”) uzglabāšanas mērķis

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas aktuālas informācijas attēlošanai mājas lapas apmeklētājiem. Lai sīkdatnes netiktu uzglabātas, apmeklētājs var izmantot anonīmo (“Inkognito”) režīmu savā interneta pārlūkā.

2. Kontaktformu pieteikuma datu uzglabāšanas mērķis

Visi dati, kas tiek nosūtīti caur mājas lapas kontaktformu, tiek uzglabāti kvalitatīvas atpakaļsaites sniegšanai mājas lapas apmeklētājiem, potenciāli iespējamā vai noslēgtā līguma izpildei un komunikācijai par Līguma izpildi, kā arī apmeklētāju informatīvās un reklāmas apziņošanas nolūkos.

3. Personas datu uzglabāšanas termiņi

Lai uzturētu kvalitatīvu komunikāciju ar mājas lapas apmeklētājiem, personas dati tiek uzglabāti 1 (viena) kalendārā gada laikā kopš personas datu iegūšanas. Ja netika saņemts rakstisks pieteikums no mājas lapas apmeklētāja par viņa personīgo datu dzēšanas nepieciešamību, datu uzglabāšana katreiz pēc datu uzglabāšanas termiņa beigām tiek pagarināta uz vēl 1 (vienu) kalendāro gadu.

4. Atbildes sniegšana par datiem, datu pārvaldīšana un dzēšana

Mājas lapas apmeklētājs var pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personīgiem datiem, kas tiek uzglabāti uz SIA “Pilsētas Torņi” serveriem 20 (divdesmit) darba dienu laikā, jautāt par personīgo datu saņemšanas laiku un veidu, uzglabāšanas iemesliem, veikt izmaiņas datos, kā arī lūgt dzēst datus, ja pieprasījums nav pretrunā ar LR likumdošanu.

Ja personīgie dati, kuriem nav sensitīvais raksturs – e-pasts, tālrunis, vārds vai uzvārds – tika apstrādāti reklāmas nolūkos (piemēram, reklāmas kampaņas organizēšanai) un mājas lapā datus norādījusi trešā persona, dati tiks nekavējoties dzēsti pēc pieprasījuma.

Pieprasījumus, kas saistīti ar personīgiem datiem, lūdzam sūtīt uz info@cityhome.lv.

5. Datu dzēšanas atteikums

Personīgie dati nevar tikt dzēsti, ja starp SIA “Pilsētas Torņi” un mājas lapas apmeklētāju noslēgts sadarbības līgums vai dati nepieciešami, lai izpildītu citas LR likumdošanā paredzētās prasības (piemēram, LR likumdošanās noteiktās prasības pret uzņēmuma grāmatvedību).

6. Datu drošība, uzglabāšana un pārraides tehnoloģijas

Par personīgo datu uzglabāšanas drošību mājas lapā atbild mājas lapas izstrādātājs SIA “Chilli Designer” (“Datu apstrādātājs”). Par personīgo datu drošību, kas tiek uzglabāti uz serveriem, kas nav saistīti ar mājas lapu (uzņēmuma iekšējie serveri), atbild SIA “Pilsētas Torņi” (“Datu pārzinis”).

Visiem personīgiem datiem tiek izmantota droša datu uzglabāšana un pārraide: servera datiem var piekļūt tikai ar drošām, Datu apstrādātājam un Datu pārzinim zināmajām parolēm; tiek izmantotas dažādas servera datu aizsardzības tehnoloģijas (piemēram, ugunsmūris jeb “Firewall”).

Atsevišķos gadījumos datu pārraidei var tikt izmantots HTTPS drošs savienojuma protokols, kā arī datu anonīmā datu šifrēšana uz servera.

7. Personas datu nodošana trešajām pusēm

Personas dati netiek nodoti trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams noslēgtā līguma vai LR normatīvo aktu izpildei.

Pieteikšanās apskatei vai rezervācijai

Plānojat iegādāties dzīvokli?

Nosūtot pieteikumu, es piekrītu savu personas datu apstrādei saskaņā ar  Konfidencialitātes politiku.